Category : General Academics

of 6 pages

Pengurusan Akidah Dalam Kehidupan Muslim

by Editors: Mohd Radhi Ibrahim

Akidah seringkali dilihat sebagai asas teori yang membezakan kepercayaan Islam dari kepercayaan lain. Kasya sederhana ini meneliti akidah daripada dimensi yang sedikit berbeza iaitu akidah sebagai pen ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengurusan Sumber-Sumber Baru

by Abdul Manaf Bohari

Dalam Konteks Negara Malaysia, Kerajaan Menerusi Rancangan Malaysia Ke-9 2006 - 2010 Melaporkan Bahawa Penggunaan Sumber-Sumber Terbuka Adalah Digalakkan, Khususnya Sumber-Sumber Yang Berkaitan Perisi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sejarah Masyarakat Melayu Moden

by Khoo Kay Kim

"Dalam monograf ini tajuk-tajuk yang dibincangkan bukanlah begitu baru; tetapi tajuk- tajuk yang agak lama itu dibincangkan dengan cara yang lebih terperinci dan tepat. Kita sesungguhnya masih dalam p ...

Read More

Please login to borrow the book.


The Traditional Malay House

by Wan Hashim & Abdul Halim Nasir

This book deals with the concept, structure and function of the traditional Malay house.lt is an introduction to the architecture of the two basic types of traditional Malay house-the long-roofed and ...

Read More

Please login to borrow the book.


Tip Menjadi Penulis Bestseller

by Zamri Mohamad

Tip Menjadi Penulis Bestseller memberi fokus kepada cara-cara menulis buku bukan fiksyen. Ia mendedahkan bagaimana cara menulis buku bukan fiksyen berdasarkan pengalaman hidup dan kerjaya yang akan me ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 6 pages